Taxi 16158 Tlačidlo 1 Tlačidlo 2

0216158

Mocniteľ

Blok názvu

Toto je popis bloku. Ak chcete text upraviť, kliknite a napíšte text alebo ho nahraďte svojím vlastným obsahom.

Balík 1

nástupné
3.00 €
sadzba 1 mesto
1.50 €
sadzba 2
2.00 €
minimálne jazdné
10.00 €
drink taxi 3x suma na taxametri alebo minmálne
30.00 €

Umenie na jednej galérii

Predstavuje súčasné moderné umenie

Predstavujeme výstavy medzinárodne uznávaných súčasných umelcov, ako aj historické zbierky výtvarného umenia. Objavte svoje nové obľúbené umelecké dielo!
Mocniteľ

Blok názvu

Toto je popis bloku. Ak chcete text upraviť, kliknite a napíšte text alebo ho nahraďte svojím vlastným obsahom.

Kategória

Služba 1

Pridajte ďalšie podrobnosti o tejto službe, ako sú výhody, vzhľad, komponenty alebo možnosti.

Kategória

Služba 2

Pridajte ďalšie podrobnosti o tejto službe, ako sú výhody, vzhľad, komponenty alebo možnosti.

Kategória

Služba 3

Pridajte ďalšie podrobnosti o tejto službe, ako sú výhody, vzhľad, komponenty alebo možnosti.

Kategória

Služba 4

Pridajte ďalšie podrobnosti o tejto službe, ako sú výhody, vzhľad, komponenty alebo možnosti.